AYTEN TİMUROĞLU

DIRECT COMMUNICATION with Ayten
Now you have the chance to communicate directly with Aytenvia email, telephone & Social Media.
Contact directly and to talk with the artist to manage and buy -in the best prices- the paintings that you love.
Ayten is waiting of you:

   +

    +

    aytentimuroglu@hotmail.com

SEND YOUR MESSAGE to Ayten:

Email
Category:

Description

Born in 1941 in Ankara. She started painting at State Museum of Painting and Sculpture in 1984. She studied painting at Sanatyapım – Kayhan Keskinok Workshop for six years; starting from 1985.
Timuroğlu had 21 personal exhibitions in different cities and districts of Turkey. She has also participated in many group exhibitions. Her painting named “Cumalıkızık” has been included in the collection by Ministry of Culture and Tourism.
She has participated in workshops and exhibitions organized by Greece – Zervas Art Center.
She has participated the Group exhibitions at Paris – La Galeria Capitale in 2015 and 2016.
She says; “what I recognize, What I come up against and coincidences. First was Gokova fisherman in my paintings, then Gökova women appear in my canvas. Now I paint fig trees also.”
She is a member of Ankara Women Painters Association, United Painters and Sculptors Association and She is a member of board for Keskinok Art Foundation.

1941 Yılında Ankara’da doğdu.
1984 Yılında Devlet Resim Ve Heykel Müzesi’nde başladığı resim çalışmalarını 1985 yılından itibaren.
Sanatyapım – Kayıhan Keskinok Atölyesi’nde altı yıl sürdürdü.
Değişik il ve ilçelerde yirmibir kişisel sergi açan Timuroğlu pek çok grup ve karma sergiye katıldı. ”Cumalıkızık” adlı tablosu  Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından satın alınarak, koleksiyonlarına dahil edildi.
Yunanistan- Zervas Art Center’in Selanik, Atina, Girit, Roma, Santorini çalıştaylarına katıldı ve resimlerini sergiledi.
2015 ve 2016 Yıllarında Paris – La Capitale Galeria’da açılan grup sergilerine katıldı.
” Farkına vardıklarım, karşı çıktıklarım ve rastlantılar. Resimlerimde önce Gökovalı Balıkçılar vardı. Sonra aynı yörenin kadınları girdi tuvallerime. Şimdi ise bunların yanı sıra İncir Ağaçları’nı resmediyorum.”
Ankara Kadın Ressamlar Derneği,  Birleşmiş Ressamlar ve  Heykeltraşlar Derneği üyesi ve Keskinok Sanat Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AYTEN TİMUROĞLU”

Your email address will not be published. Required fields are marked *